NORSK FÖRETAGSGRUPP ETABLERAT 1919 - OMSÄTTNING CA 900 MILJONER MED KONTOR I 5 LÄNDER.
Plamek AS är ett företag i Rubb Industries.

Avinor - Sogndal Flyplats

Projekt: Isolerad garageanläggning för flygplatsutrustning
Plats: Sandane flygplats i Sogndal
Kund: Avinor AS
Bygginfo: Isolerad stålbyggnad om 600 kvm
Kontrakt: Försäljningskontrakt NS8405

 

Miljöstrategin skall hjälpa till att konkretisera miljöarbetet hos Avinor och se till att hela koncernen arbetar i samma riktning för att nå deras uppsatta miljömål. Det uppsatta miljömålet skall ligga till grund för prioriteringar och kravställning i miljöarbetet i hela organisationen. Hallmaker valdes som leverantör av den isolerade stålbyggnaden efter en värdering där hänsyn till miljöstrategin och det totalt sett, mest gynnsamma tillbudet blev valt.

Skicka förfrågan